BELGIË WACHT AL 21 JAAR OP EEN NATIONAAL ACTIEPLAN TEGEN RACISME

#21DAYSAGAINSTRACISM

21 (!) jaar. Zo lang wacht België al op een interfederaal actieplan tegen racisme (NAPAR). In 2001 beloofde de overheid een antiracismeplan op de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, 21 jaar later is er nog altijd geen plan. Politieke actie blijft vaak beperkt tot het veroordele van individuele uitlatingen van racisme, terwijl structureel racisme een probleem is dat zich verankert in alle lagen van de samenleving en daarom een gecoördineerde aanpak over alle gewesten vereist. De #21DaysAgainstRacism-campagne zet de hoogdringendheid van zo’n NAPAR opnieuw hoog op de agenda, door elke dag statements en feiten over structureel racisme te delen.

#21DAYSAGAINSTRACISM

Voor een antiracistisch België

De campagne

België wacht al 21 jaar op een interfederaal actieplan tegen racisme. In 2001 beloofde de overheid een antiracismeplan op de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, 21 jaar later is er nog altijd geen plan. Racisme leidt tot discriminatie en dat is strafbaar. Op 1 maart, World Zero Discrimination Day lanceert de NAPAR Coalitie daarom de campagne “21 Days Against Racism”. Tegelijkertijd tellen we zo ook af naar de Internationale dag tegen racisme op 21/03.

21 dagen lang laten we een coalitielid of bevriend onderzoeker aan het woord over structureel racisme. Racisme is niet louter een individueel en interpersoonlijk probleem, maar zit ook verankerd in de instituten en structuren die onze samenleving vormgeven. Met deze campagne tracht de NAPAR Coalitie daarom de nood aan een nationaal actieplan tegen racisme hoog op de politieke agenda te zetten, door haar aanbevelingen voor een dergelijk plan uit haar memorandum nogmaals in de kijker te zetten. Daarnaast wenst de campagne ook aan de hand van statements, bewustzijn te creëren bij de bredere samenleving rond de impact van structureel racisme.

 

Wat is structureel racisme?

Structureel racisme heeft zijn wortels in de verschillende systemen van hiërarchisering van sociale rassen (het is uitgesloten om te redeneren in termen van “biologisch ras”), en vormt een sociale structuur die geërfd is van het koloniale tijdperk. Deze sociale organisatie is nog steeds in actie, expliciet of impliciet, door de constructie van instellingen, de norm van witheid, besluitvormingsmechanismen, privileges en andere praktijken die de kwestie van gelijke rechten effectief wegnemen.

Waarom is er nood aan een interfederaal actieplan tegen racisme?

Ons land bengelt al sinds het begin van de Europese vergelijkende statistieken onderaan de ladder als het gaat over de werkzaamheidsgraad van personen met migratieachtergrond. Van alle OESO-landen kampen we met de grootste etnische kloof tussen scholieren mét en zonder migratieachtergrond. België werd al meermaals op de vingers getikt door de EU en de VN over het feit dat ons land nog steeds geen nationaal actieplan heeft opgesteld.

De statements

Slam poetry tegen racisme

Nassira Llouh

Nassira Llouh (die/hun) is een 25-jarige student Arabistiek en Islamkunde en werkt ook deeltijds als projectmedewerker in Borgerhout. Nassira vrijwilligt bij verschillende organisaties zoals Young Fenix, Merhaba en Rumi’s cave. Daarnaast doet deze bezige bij ook aan spoken word. Storytelling is een traditie binnen de Riffijnse cultuur die Nassira hoog in het vaandel draagt. Binnen hun werk stelt die hun verschillende lagen van identiteit tentoon: Riffijn, moslim, queer, kind van migranten, diabeet, …

Kavena Gomos

Volgens de mythologie zijn dolfijnen uitgedost met een vreedzame en joviale deugd. Kavena Gomos / Le Dauphin (de dolfijn) is ook een waar gepassioneerd schrijver. Hij is een dichter van de negritude, meer bepaald rapper en slammer en omschrijft zichzelf als zodanig omdat zijn kunst in de eerste plaats poëzie is.

Structureel racisme uitgelegd

Onze voorstellen voor een nationaal actieplan tegen racisme

Memorandum met concrete actievoorstellen tegen racisme

De NAPAR Coalitie, die 65 organisaties samenbrengt die campagne voeren voor een actieplan tegen structureel racisme, heeft een memorandum met actievoorstellen opgesteld, die in een toekomstig actieplan zou kunnen worden opgenomen. Deze acties hebben betrekking op de belangrijkste federale gebieden zoals politie, justitie, onderwijs, werkgelegenheid, cyberhaat, enzoverder.

intersectionaliteit

Intersectionaliteit

Een intersectionele antiracistische benadering is cruciaal voor zowel monitoring als de ontwikkeling en uitvoering van beleidsmaatregelen.

beperkingen op het dragen van levensbeschouwelijke tekens blijven uitzonderingen. toelating is de regel

Inclusieve neutraliteit

Overheden nemen geen algemeen verbod aan op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen. Uitzonderingen worden serieus onderzocht en beargumenteerd.

Migratie en racisme

De coalitie roept de politieke leiders op een beleid te voeren dat de oorzaken van de immigratie aanpakt en de voorwaarden voor toegang tot het Belgische grondgebied versoepelt.

proactieve handhaving garanderen

Proactieve handhaving

Er is nood aan proactieve en reactieve praktijktesten en mystery shopping om racistische discriminatie terug te dringen.

racisme in België via monitoring en onderzoek beter in kaart brengen

Monitoring en onderzoek

Meer monitoring en onderzoek is nodig om de huidige onderraportering van racisme te bestrijden en efficiënte maatregelen op te stellen.

beter wettelijk kader

Beter wettelijk kader

De wetten dienen coherenter, slagkrachtiger en afdwingbaarder gemaakt te worden zodat racisme en discriminatie niet ongestraft blijft.