Schrijf naar je volksvertegenwoordigers en ministers

door jun 20, 2021Actions!0 Reacties

De volksvertegenwoordigers en ministers staan ten dienste van de bevolking en hechten dusdanig veel belang aan de verzoeken en grieven van elke burger. Hieronder vind je een voorbeeld-e-mail die je kunt personaliseren om de hen op te roepen om de realisatie van een NAPAR-plan te ondersteunen.

Betreft: Steun voor het ontwikkelen van een NAPAR-plan!

 Inhoud van e-mail :
 

(naam van volksvertegenwoordiger of minister),

 Via dit schrijven wil ik een actie onder uw aandacht brengen die mij bijzonder na aan het hart ligt: de inspanningen van de National Action Plan Against Racism-coalitie (NAPAR). Als burger die zich zorgen maakt over kwesties van sociale rechtvaardigheid, van toegang tot grondwettelijk gegarandeerde rechten, en het samen-doen, geloof ik dat het hoogdringend is dat u en uw politieke familie krachtige maatregelen nemen om dit plan te ontwikkelen. Ter herinnering, dit engagement dateert van 19 jaar geleden toen België zich in 2001 op de zogenaamde “Durban”-conferentie engageerde voor een nationaal actieplan tegen racisme.
 De NAPAR-coalitie bestaat uit ongeveer zestig verenigingen, verspreid over het hele nationale grondgebied. Een uitzondering in ons nogal verdeelde land, wat getuigt van zijn politieke kracht en de hoogdringendheid van de situatie. Om rekening te houden met de complexe realiteit van ons land, hebben de organisaties van de coalitie voorstellen uitgewerkt die zowel transversaal als relevant zijn voor de verschillende machtsniveaus (federaal, gewestelijk, gemeenschap). Deze voorstellen zijn vooral ontwikkeld door degenen die te maken hebben met structureel en individueel racisme.
 

Ik verzoek u en uw politieke familie uitdrukkelijk kennis te nemen van hun werk, hen te ontvangen en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een NAPAR-plan komt.

 Meer informatie over de Coalitie en hun voorstellen is te vinden op: https://www.naparbelgium.org/.
 

Ik dank u voor uw gevoel van dienstbaarheid aan alle burgers van ons land, zonder onderscheid.

 Met vriendelijke groet,

(jullie namen, jullie stad)

 

Dit is een voorbeeld-e-mail die kan worden gebruikt om contact op te nemen met je vertegenwoordiger in de verschillende parlementen of met een minister.

NAPAR neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrokken communicatie.

 

Contactgegevens van jouw vertegenwoordigers

 

Volg onderstaande links om de contacten te vinden van Nederlandstalige parlementsleden en ministers naar wie je jouw e-mail kunt sturen.

 

Brussels Parlement:

Minister president, Rudi Vervoort: info.vervoort@gov.brussels

Minister van Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou: info.benhamou@gov.brussels

Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Margaux de Ré: margaux.dere@ecolo.be

Overige parlementsleden (zoeken op alfabetische volgorde en per politieke partij): http://www.parlement.brussels/deputes/?lang=nl

 

Vlaams Parlement:

Minister-President, Jan Jambon: kabinet.jambon@vlaanderen.be

Minister van Gelijke kansen en Inburgering, Bart Somers: kabinet.somers@vlaanderen.be

Dienst Gelijke Kansen: gelijkekansen@vlaanderen.be

Overige parlementsleden (zoeken op alfabetische volgorde, per fractie, per kieskring of de hele lijst downloaden): https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers

 

Federaal:

Minister van Gelijke Kansen en Lopende Zaken, Nathalie Muylle: info@muylle.fed.be

 

Dank je voor jouw steun aan onze inspanningen voor een rechtvaardigere samenleving voor iedereen!