+3228969500 Info@naparbelgium.org

België heeft zwakke sancties tegen hate speech in vergelijking met andere Europese landen

door jun 20, 2020Media0 Reacties

Brussel, 24 januari 2020

Gisteren kondigde premier Sophie Wilmès aan dat de federale administratie werkt aan een interfederaal actieplan tegen racisme. Aanleiding was de racistische haatspraak die op sociale media verscheen na het nieuws dat een bootje met migranten kapseisde aan het strand van De Panne. 

Voor de NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme is het een goede zaak dat er gewerkt wordt aan een actieplan, maar het mag niet enkel bij woorden blijven. Een dergelijk actieplan moet maatregelen bevatten en concrete doelen stellen om racistische incidenten, de structurele uitsluiting van mensen met een migratieachtergrond en de wildgroei van hatespeech te voorkomen en te verminderen.  Om daarin te slagen is samenwerking met de slachtoffers van racisme en ervaren actoren (middenveld en gespecialiseerde juristen) op het terrein onontbeerlijk, gezien de huidige maatregelen veel te weinig opleveren. 

Federale ambitie, nu nog de regio’s en gemeenschappen

België ondertekende reeds in 2001 de Conventie van Durban, waarmee het land er zich toe heeft verbonden een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken en te implementeren, om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. “19 jaar later is het plan er nog steeds niet”, stelt Kathleen Van Den Daele van de NAPAR Coalitie. “We zijn als coalitie tevreden dat er nu eindelijk politieke wil is op federaal niveau om de problemen aan te pakken. Ook de regio’s en gemeenschappen kunnen niet achterblijven.

In mei 2018 stelde de NAPAR Coalitie in de Kamer elf concrete acties voor om racisme in de diepte aan te pakken. Maatregelen tegen racistische haatmisdrijven en online haatspraak moeten ontegensprekelijk deel uitmaken van elk actieplan tegen racisme. De huidige sancties tegen hate speech zijn bij de zwakste in Europa. Volgens de Europese Unie moeten sancties echter adequaat, proportioneel en effectief zijn. Er is nood aan een strenger en effectiever vervolgingsbeleid van de parketten om de bestaande antidiscriminatiewetten beter te handhaven. Vandaag zijn er voor vele overtreders geen echte gevolgen. Het wegwerken van structurele uitsluiting en racisme zal niet alleen de slachtoffers, maar ook de brede samenleving ten goede komen.

Niet alleen hate speech aanpakken, maar alle vormen van structureel racisme

Kathleen Van Den Daele: “Het actieplan zal echter pas impact hebben wanneer ook concrete maatregelen getroffen worden om structureel racisme op de huisvestingsmarkt, de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, kortom, in elk samenlevingsdomein te verminderen. De NAPAR Coalitie is al een belangrijke gesprekspartner van veel beleidsmakers op regionaal, nationaal en internationaal niveau en is bereid om betrokken te blijven bij de ontwikkeling en uitvoering van het aangekondigde plan.”