+3228969500 Info@naparbelgium.org

Persbericht – verontwaardiging, mobilisatie, acties!

door jun 11, 2020Media0 Reacties

 

Actieplan tegen racisme: verontwaardiging, mobilisatie, acties!

Na de dood van Georges Floyd in de Verenigde Staten zijn wereldwijd vele duizenden betogers op straat gekomen (ook in België) met de vraag om actie tegen politiegeweld en structureel racisme. Maar wanneer gaan we over tot actie tegen structureel racisme in België? De Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme (NAPAR Coalitie) lanceert vandaag een memorandum met meer dan 50 acties om een actieplan te ontwikkelen.

Eerst en vooral wil de Coalitie haar steun uitspreken aan alle mensen die geraakt worden door politiegeweld en structureel racisme. We denken in het bijzonder aan Afrodescendenten, die sterk getroffen worden door het huidige klimaat. Als coalitie van middenveldorganisaties willen we onze steun betuigen aan de getroffenen. We benadrukken onze toewijding om te werken aan de ontwikkeling van een impactvol antiracistisch overheidsbeleid.

Deze week lanceerde het Platform Stop etnisch profileren haar campagne, “Niet normaal – Stop Etnisch profileren “, met concrete aanbevelingen over de aanpak van racisme binnen politiekorpsen. Ook de NAPAR-coalitie pleit voor een systematische registratie van politiecontroles en het geven van een ontvangstbewijs met de reden van de controle. Ook vragen wij een veralgemening van het systeem van gemeenschapsgerichte politiezorg, dat zijn nut reeds bewezen heeft in een aantal gemeenten in het buitenland (onder meer in het Verenigd Koninkrijk).

De NAPAR Coalitie pleit daarnaast ook voor nultolerantie voor racisme en discriminatie door politieagenten en impactvolle sancties. Ook de nodige hervorming van Comité P, in de richting van een echt onafhankelijke instantie om klachten van racistische voorvallen bij de politie te onderzoeken, kan niet snel genoeg van start gaan.

Genoeg gepraat, nu is het tijd voor actie!

 “Wij herinneren de federale regering eraan dat de interministeriële conferentie tegen racisme, die door Sophie Wilmès werd aangekondigd, dringend moet samenkomen. De NAPAR Coalitie, die bestaat uit 59 Franstalige en Nederlandstalige middenveldorganisaties, is bereid morgen al de handen uit de mouwen te steken om mee een interfederaal actieplan tegen racisme te ontwikkelen.”, aldus Kathleen Van Den Daele, co-coördinator van NAPAR Coalitie.
 

Het memorandum van de Coalitie werd opgesteld met alle lidorganisaties, andere deskundigen en instellingen zoals UNIA. Ze bevat zowel transversale eisen (de betrokkenheid van de betrokkenen, het aannemen van een intersectorale politieke lezing, etc.) als acties per bevoegdheidsniveau en per sector zoals werkgelegenheid, toegang tot huisvesting, cultuur, onderwijs, dekolonisatie van de openbare ruimte, gezondheid, etc. Ons doel is de strijd aan te binden met het structurele racisme dat op alle gebieden van het leven vergaande gevolgen heeft voor mensen met een migratieachtergrond.

 Symbolische acties volstaan niet meer
 

In het verleden bestonden antiracismecampagnes vooral uit communicatiecampagnes om interpersoonlijk racisme aan de kaak te stellen. Deze acties waren niet goed op elkaar afgestemd en gingen niet in op de kern van het probleem: structureel racisme. We zullen geen genoegen nemen met de zoveelste symbolische actie van de regeringen. Wij zullen niet aanvaarden dat het overleg tussen de ministers van alle deelstaten tot inefficiënte acties leiden.

“Laten we vooral niet vergeten dat racisme leidt naar discriminatie en dat is strafbaar en vervolgbaar. We moeten dit dus ten allen tijde, gezamenlijk als samenleving bestrijden”, zegt Kathleen Van Den Daele, co-coördinator van NAPAR Coalitie.

De geest is eindelijk uit de fles. Wie eraan twijfelt dat ingrijpende maatschappelijke verandering op korte termijn mogelijk is, hoeft niet ver te zoeken naar goede voorbeelden. Als samenleving zijn we in staat om het roer radicaal om te gooien wanneer de nood hoog is. Dat hebben de laatste maanden voldoende aangetoond. De solidariteit van de bevolking in COVID-tijden en de internationale protesten (10 000 betogers in Brussel) tegen politiegeweld hebben dit aangetoond.

Lees hier het memorandum van de NAPAR Coalitie.