Masterclass

 

De afgelopen maanden zijn op politiek niveau reeds de eerste stappen gezet die nodig zijn voor de ontwikkeling van een interfederaal actieplan tegen racisme. De NAPAR-coalitie van 66 Belgische antiracistische verenigingen wil dit proces ondersteunen en voeden. Wij willen duurzame oplossingen bieden die voortkomen uit het maatschappelijk middenveld en uit het veld. Wij hebben een reeks aanbevelingen geformuleerd die doeltreffend kunnen worden gebruikt bij de opstelling van het interfederale actieplan.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen zullen kunnen werken aan een doeltreffend antiracistisch overheidsbeleid en aan een samenleving waarin geen plaats is voor structureel racisme en rassendiscriminatie.

Om u deelgenoot te maken van onze expertise en de oplossingen die uit het maatschappelijk middenveld en het veld komen, organiseren wij een reeks online Masterclasses. Met veel enthousiasme nodigde de NAPAR-coalitie verschillende kabinetsmedewerkers, administraties en politici uit om deel te nemen aan de verschillende masterclasses. De masterclasses werden opgenomen en ze zullen binnenkort hier beschikbaar zijn.

Programme