Over ons

 

In 2001 heeft België zich er in Durban toe verbonden een nationaal actieplan tegen racisme te ontwikkelen.

In februari 2016 heeft de Universal Perioidic Review België aan zijn belofte herinnerd. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn gezamenlijk een interfederaal actieplan tegen alle vormen van racisme voor te leggen.

De ondertekenaars van dit dossier hebben zich in het kader van de Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme verenigd om actievoorstellen te doen die in het actieplan kunnen worden opgenomen. Deze acties hebben betrekking op de belangrijkste sociale gebieden (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, politie, enz.).

Andere Europese landen, zoals Frankrijk, Nederland, Ierland en Duitsland, hebben reeds nationale actieplannen tegen racisme ontwikkeld tegen racisme. Verschillende landen zijn al bezig met hun tweede plan.

 

  In België zijn er al actieplannen tegen homofoob en transfoob geweld en een nationaal plan tegen armoede. Hoewel deze plannen niet perfect zijn, vormen zij in veel opzichten een bron van inspiratie voor het Belgische Interfederale Actieplan tegen Racisme.

  Uit de evaluatie van deze plannen is gebleken dat een goed actieplan, om tot overtuigende resultaten te komen, onder meer rekening houdt met de volgende indicatoren: 

  • Een duidelijke definitie van structureel racisme en de uitingen ervan.
  • Een tijdschema voor de uitvoering, met concrete doelstellingen en meetbare succescriteria voor elke actie.
  • De nodige middelen en een verantwoordelijke voor de uitvoering ervan.

   Wie zijn we?

    

   De NAPAR Coalitie is samengesteld uit een zestigtal Belgische organisaties. Het voert pleitbezorgingsacties uit voor een interfederaal actieplan tegen racisme.

   Op 22 mei 2018 organiseerde de NAPAR Coalitie een informatiesessie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met getuigenissen en concrete voorstellen.

   Tijdens de vorige zittingsperiode zijn de actievoorstellen ook toegezonden aan alle Belgische parlementsleden en aan de ministers en staatssecretarissen van alle regeringen. De coalitie heeft ontmoetingen gehad met verschillende regeringen, ministeriële kabinetten, parlementsleden en politieke partijen.

   Leden van de coalitie

    

   De NAPAR Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme is samengesteld uit de volgende organisaties: