+3228969500 Info@naparbelgium.org

Memorandum

 

Deze memorandum is de rode draad in onze strijd tegen racisme in Belgie. Het bestaat uit Prioritaire actievoorstellen van de NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme.

Onze aanbevelingen in het memorandum houdt rekening met de volgende aandachtspunten:

  • -Het plan voorziet een tijdschema voor zijn uitvoering, met concrete streefdoelen en meetbare slaagcriteria voor elke actie.
  • • Voor elke actie voorziet het plan de nodige middelen en wordt meerdere trekkers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.
  • • Het plan pakt institutioneel en structureel racisme aan en bestrijdt racistische en xenofobe incidenten structureel.

competentiegerichte acties

 

onderwijs

werk

huisvesting

Het dragen van veroordelingstekens

Wellness en gezondheid

Misdaden, overtredingen, haatzaaien